Wat is DISC

Wessel Louis

Het DISC model brengt voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie conflicten oplossen en vermijden, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten. Daarnaast bevordert DISC de onderlinge teamcohesie wat resulteert in betere prestaties.

Het DISC model bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D,I,S, en C) en is krachtig door zijn eenvoud. Het DISC model geeft inzicht in communicatievoorkeuren en is veelzijdig toepasbaar. Hieronder een overzicht van de basis kenmerken van de verschillende typen.

Dominant extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.

Interactief extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.

Stabiel introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.

Consciëntieus introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Gedrag van mensen is voorspelbaar en te vatten in gewoonte patronen. Een hoofdstijl (primair) en een steunstijl (secundair) vormen de basis van de communicatie voorkeuren.

De uitslag van het Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel geeft onder meer antwoord op de volgende veelgestelde vragen:

Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten (primair temperament), ondersteund door een steunstijl (secundair temperament).

In de Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse beschrijven we het voorspelbare gedrag van mensen in 16 verschillende gedragsstijlen. Deze gedragsstijlen werken als filters die invloed hebben op hoe wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

Een stijl is niet ‘goed’ of ‘fout’. Iedere stijl heeft sterkten en uitdagingen afhankelijk van de context. Zijn de omstandigheden gunstig, dan passen we ons gedrag aan naar gelang de rol die we vervullen. Zijn de omstandigheden niet optimaal dan zijn we geneigd om onbewust ter reageren conform ons primaire stijl. Door het inzetten van de Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse beschik je over een universele taal waardoor gedrag en communicatie in samenwerking bespreekbaar wordt. Q4 Profiles gaat uit van de kwaliteiten en de kracht van ieder individu. Geeft hiermee een handvat om de verschillen tussen mensen beter te benutten en begrijpen. Deze benadering zorgt voor plaatsing van medewerkers op posities die bij hen passen.


Terug naar gedragsanalyse

Meer over onze persoonlijke stijl

Meer over onze persoonlijke waarden

Meer over onze persoonlijke interesses

Gerealiseerd door:
147Media.nl